ประวัติความเป็นมา

 


  เริ่มมาจากกิจการ  “ ร้านชัยเจริญการช่าง ซึ่งเป็นร้านรับทำแผงไฟเมื่อ 40 ปีก่อน  จากนั้นเมื่อปี 2536  จึงจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “ บริษัท ชัยเจริญคาบิเนท จำกัด “  และย้ายสถานที่ตั้งจากห้องแถว 2 ห้อง มาเป็นโรงงานที่ตั้งบนพื้นที่ขนาด 3 ไร่ บนถนนพุทธบูชา  สินค้าที่ผลิตในเวลานั้นได้เพิ่มเติมมากขึ้นจากที่เคยทำแผงไฟอย่างเดียว  เมื่อโรงงานได้ผลิตสินค้าที่หลากหลายขึ้น  ทางกรรมการบริหารของบริษัทฯ จึงคิดที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทเพื่อให้บ่งบอกความหมายถึง บริษัทที่เชี่ยวชาญการผลิตงานโลหะขึ้นรูปทุกชนิด


โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ ดังนั้น จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก  “ บริษัท ชัยเจริญคาบิเนท จำกัด “ เป็น ” บริษัท ซี.อาร์.เมทัลเวิคส์ จำกัด “ ในวันที่ 2 มีนาคม 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 3 ล้านบาทในปี 2546 เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต บริษัทจึงลงทุนซื้อเครื่องจักรที่มีความทันสมัยแม่นยำควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญเพื่อผลิตสินค้า ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สุดเพื่อแข่งกับบริษัทคู่แข่งสินค้าของบริษัทได้รับความไว้วางใจสนับสนุนจากภาครัฐ และเอกชนต่างๆในหลายโครงการ