ตู้แร็คติดผนัง แบบมีลิ้นชัก
ขนาด 520(W)x420(H)x450(D)
ช่องเก็บของความสูง 22 cm
ลิ้นชักเก็บของความสูง 11 cm


  ตู้แร็คติดผนัง แบบมีลิ้นชัก
ขนาด 520(W)x420(H)x450(D)
ช่องเก็บของความสูง 22 cm
ลิ้นชักเก็บของความสูง 11 cm


  ตู้แร็คติดผนัง ขนาด 5U (ด้านหน้า)
ขนาด  535(W)x270(H)x450(D)


  ตู้แร็คติดผนัง ขนาด 5U (ด้านหลัง)
ขนาด  535(W)x270(H)x450(D)


CR WALL RACK
  • เป็นตู้แบบติดผนัง ออกแบบสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเสียง ตัวตู้ทำจากเหล็กหนา 1.2 มม.
          พับขึ้นรูป ไม่มีฝาหลัง  แต่จะมี support ไว้สำหรับยึดติดกับผนัง
  • เสายึดอุปกรณ์ความหนา 2.0 มม. ออกแบบเป็นตัวแอล ( L-Shape) เป็นแบบรูกลม ขนาด 6 มม.
          ฝาหน้า เป็นแผ่นเหล็กเจาะช่องใส่แผ่นอะคริลิคสีชา ความหนา 4 มม.
  • กุญแจเป็น Master Key ฝังเสมอหน้าตู้
  • สีของตู้ เป็นสีครีม หรือ สีขาว

Size Dimension
3U 535(W)x178(H)x450(D)
4U 535(W)x230(H)x450(D)
5U 535(W)x270(H)x450(D)
6U 535(W)x312(H)x450(D)